Bai25: tiết 56:phong trào nông dân Tây Sơn

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Trang
Ngày gửi: 10h:44' 29-08-2009
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Tiết:56:IV/TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1/Quân Thanh xâm lược nước ta
-Năm 1788 nhân cơ hội Lê Chiêu Thống cầu cứu,Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân sang xâm lược nước ta.

Bài:25:PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN

Bài:25:PHONG TRÀONÔNG DÂN TÂY SƠN
-Năm 1788 nhân cơ hội Lê Chiêu Thống cầu cứu,Tôn Sĩ Nghị đem 29
vạn quân sang xâm lược nước ta.
Quân Tây Sơn rút khỏi Thăng Long,xây dựng phòng tuyến ở Tam Điệp,Biện Sơn
-Nhân dân căm thù quân cướp nước và bè lũ bán nước.
-Quân Thanh kiêu ngạo và chủ quan.

1/Quân Thanh xâm lược nước ta
2/Quang Trung đaị phá quân Thanh
a/Chuẩn bị:
Bài:25:PHONG TRÀONÔNG DÂN TÂY SƠN
Tiết:56:IV /TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
-Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì?
12/1788Nguyễn Huệ lên ngôi
Hoàng đế
(Quang Trung)
Vì sao Quang Trung quyết định tấn công địch ngay trong dịp tết?
-Chuẩn bị lực lượng, tinh thần
-
Kế hoạch tiêu diệt địch vào dịp tết
Bài:25:PHONG TRÀONÔNG DÂN TÂY SƠN

Tiết:56:IV/TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH

1/Quân Thanh xâm lược nước ta
2/Quang Trung đaị phá quân Thanh
a/Chuẩn bị:
-1788 NguyễnHuệ lên ngôi Hoàngđế(Quang Trung)
-Chuẩn bị tinh thần,lực lượng
-Kế hoạch :tấn công địch trong dịp tết.
b/Diễn biến:
1/Quân Thanh xâm lượcc nước ta
2/Quang Trung đại phá quân Thanh
a/Chuẩn bị:
b/Diễn biến:
-Đêm 30 tết nghĩa quân vượt sông Gián Khẩu tiêu diệt đồn tiền tiêu.
Bài:25:PHONG TRÀONÔNG DÂN TÂY SƠN
Tiết:56:IV/TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
-Đêm mồng 3 tết ta bất ngờ tấn công đồn Hà Hồi

Sáng mồng 5 tết ta đồng loạt phản công tiêu diệt đồn
Ngọc Hồi, Đống Đa
Chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa có ý nghĩa gì?
-Trưa mồng 5 tết Quang Trung
tiến về giải phóng Thăng Long
Em có nhận xét gì về cuộc hành quân tiến công tiêu diệt quân Thanh của Quang Trung?
Chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa có ý nghĩa gì?
-Trưa mồng 5 tết Quang Trung
tiến về giải phóng Thăng Long
Em có nhận xét gì về cuộc hành quân tiến công tiêu diệt quân Thanh của Quang Trung?
Bài:25:PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN
3/Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn
a/Nguyên nhân:
-Do ý chí chống giặc ngoại xâm của quân và nhân dân cả nước.
-Sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân
b/Ýnghĩa:
-Đánh tan quân xâm lượcXiêm, Thanh.
-Lật đổ chính quyền phong kiến Lê Trịnh,thống nhất đất nước
.
Tiết:56:IV/TÂY SƠN ĐÁNH TAN QUÂN THANH
1/Quân Thanh xâm lược nướcc ta
2/Quang Trung đại phá quân Thanh
a/Chuẩn bị:
b/Diễn biến:


Dặn dò:
Soạn:Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789.